Juhlatilan äänentoiston suunnittelu

Äänentoistolla tarkoitetaan käytännössä erilaisten äänien voimakkuuden ja laadun parantamista niin, että haluttu kohdeyleisö kuulee tarkkaan esitettävän puheen, musiikin tai muun mahdollisen äänen, jota halutaan kuulijoille toistaa. Juhlatilaisuudessa äänentoistojärjestelmän tärkein tehtävä on voimistaa ja vahvistaa esitettävää puhetta tai musiikkia. Tilaisuudessa esiintyvien artistien ja puheiden pitäjien ääntä ohjataan mikrofoneihin ja vahvistetaan sekä muokataan äänentoistolaitteilla ennen kuin varsinainen muokattu ääni toistetaan kaiuttimissa. Juhlatilassa äänentoisto toteutetaan yhdistelmänä yleisäänentoistoa ja PA-järjestelmää. PA lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista ”Public Address” ja lyhenne on vakiintunut AV-järjestelmistä puhuttaessa tarkoittamaan äänentoistojärjestelmää, jolla vahvistetaan esityspuhetta tai elävää musiikkiesitystä. Yleisäänentoisto on puolestaan taustamusiikin ja nauhoitetun puheen tai muun tasaisen äänen toistoon tarkoitettu järjestelmä, joka ei välttämättä kestä elävän musiikin toistamisen aiheuttamaa painetta ja signaalien voimakkuuksien rajuja muutoksia.

PA- ja yleisäänentoistojärjestelmä

Yleisäänentoistojärjestelmä toimii käytännössä taustamusiikin toistajana juhlatilassa. Tämä voi olla yksinkertainen stereolaite, joka toistaa CD-levyjä tai digitaalista musiikkia mobiililaitteista ja suoraan Internetistä. Yleisäänentoisto on harvoin riittävä äänentoistojärjestelmä juhlatilassa. Juhlatila, jossa pidetään säännöllisesti puheita tai äänentoistoa vaativia esityksiä, vaatii yleistoiston lisäksi joko erillisen PA-järjestelmän tai yleisäänentoiston sijasta PA-laitteiston, jonka avulla hoidetaan myös yleisäänentoisto.

PA-järjestelmälle on aikojen kuluessa yritetty antaa kuvaavampia suomennoksia, kuten saliäänijärjestelmä, konserttiäänijärjestelmä tai yleisötoistolaitteisto. Käytännössä näitä harvemmin käytetään, sillä PA-järjestelmä on paljon laajempi käsite ja saattaa tarkoittaa niin kuulutus- ja taustamusiikkijärjestelmää tavaratalossa kuin rock-yhtyeen käyttämää instrumenttien äänentoiston vahvistamista konserteissa.

Äänentoiston suunnittelu ja toteutus

Juhlatilan äänentoiston suunnittelu alkaa tarvekartoituksella ja budjetin laadinnalla. Pelkän yleisäänentoistojärjestelmän tarve tekee suunnittelun ja hankinnan helpoksi ja edulliseksi. Harvoin kuitenkaan pärjätään pelkällä yleisäänentoistolla. PA-järjestelmää hankittaessa on huomioitava sen käytettävyys jokapäiväisenä taustamusiikkikäytössä. Laitteiden ei tule olla kohtuuttoman suuria. Juhlatiloja usein koristellaan ja vieraat haluavat tilata esimerkiksi partyking.fi-verkkokaupasta monenlaisia pienempiä ja suurempia koristeita ja asetella niitä juhlatilaan. Ideaalisinta on tehdä kaiuttimien asennus juhlatilan katonrajaan, jolloin ne toistavat ääntä esteettömästi. Juhlatilaan saadaan paras äänentoisto asentamalla enemmän kaiuttimia tasaisesti koko tilaan. Liian pieni määrä kaiuttimia aiheuttaa kuuluvuusongelmia ja äänen kaikumista. Äänentoiston muunneltavuus erilaisia juhlia varten on otettava huomioon. Tiloissa voidaan kenties järjestää pieniä konsertteja tai tietovisailuja, joissa äänentoiston tarve on hieman erilainen. Orkesterin esiintyessä äänen halutaan tulevan voimakkaammin soittajien suunnasta ja kauimmaisille kaiuttimille annetaan vähemmän tehoa, kun taasen tietovisassa ääni tulee kuulua tasaisesti kaikkialla tilassa. Tämä saavutetaan käyttämällä äänentoiston muokkauslaitetta, joka pystyy prosessoimaan jokaisen saapuvan äänen tasaiseksi ja lähettämään signaalin eteenpäin halutuille kaiuttimille halutulla voimakkuudella.

Yhteenveto

Juhlatilan äänentoiston suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon tilan käyttötarkoitus ja tilan muoto. Markkinoilla on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. PA-järjestelmää hankittaessa on hyvä kääntyä äänisuunniteliljan puoleen ja pyytää asiantuntijaa suunnittelemaan tilaan sopiva kokonaisuus. Kerralla huolellisesti tehty toteutus on paras ja edullisin.