Audio ja video

AV -suunnittelu

AV-suunnittelulla eli audiovisuaalisella tekniikan suunnittelulla tuotetaan useita kattavia suunnitelmia audiovisuaalisen tekniikan tarpeisiin LVI-,

arkkitehti-, lämmitys-, sisustus-, ilmastointi- ja vesitekniikan aloille. Kaikenlaisia AV -suunnitelmia voidaan verrata toisiinsa tai niitä voidaan kilpailuttaa keskenään.

Tarkkoja AV -suunnitelmia laativat aina koulutetut av- ja audiovisuaaliseen tekniikkaan perehtyneet henkilöt, joiden hankkima koulutus antaa täydet valmiudet kyseisellä alalla työskentelyyn. Audiovisuaalinen tekniikka tarkoittaa monipuolista esitystekniikkaa eli kuvaa, ääntä ja videoita.

AV-suunnittelun kolme päävaihetta

1. Luonnossuunnittelu

Selkeät lähtötiedot ovat aina jokaisen onnistuneen luonnossuunnittelun taustalla.

Luonnossuunnittelun kunniakkaana tehtävänä on tuottaa ja välittää runsaasti tietoa tarvittavien tilojen tarpeeseen ja mitoitukseen, laitetekniikkaan ja erikoisrakenteisiin. Luonnossuunnitteluun olennaisena osana kuuluu aina tehtävän aikataulu ja kustannusarvio.

2. AV-suunnittelu muiden suunnittelualojen tukemiseen

AV -suunnittelu tuottaa selkeät ja yksityiskohtaiset lähtö- ja suunnittelutiedot eteenpäin toisten suunnittelualojen suunnittelutyötä tekeville henkilöille.

3. Urakkalaskentasarja ja Hankintapalvelut

Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan ja päivitetään aikaisemmin

laadittuja AV-suunnitelmia urakkalaskentasarjoiksi. AV -suunnitelmia käytetään yleisesti erityisesti periaate- ja kytkentäkaavioiden, työselostuksen, laiteluettelon ja tarkkojen yksityiskohtien muodossa.

Urakkalaskijoiden pitää aina olla samanarvoisessa asemassa ja saada yhtä aikaa kaikki oleellisimmat tarjoukset ja kattavat taustatiedot. AV -suunnittelu tulee tässäkin asiassa apuun eli mahdollistaa kaikille yhdenvertaisen ja ajankohtaisen urakkalaskennan. Liiketoiminta kärsii, työt eivät tule valmiiksi ajallaan tai kohderyhmiä ei pidetä ajan tasalla yrityksen tarjonnasta.

AV -tekniikan avulla yritysten asiantuntemus kasvaa ja kohdentuu helposti eri aloille. Rakennustekniikka on tekniikan ala, joka tarvitsee tarkkaa asiantuntemusta rakennusten ja erilaisten rakenteiden suunnittelussa ja kunnossapidossa. Kiinteistö- ja talotekniikkasuunnittelu, erilaiset alaan liittyvät ohjelmistot, energia-, kiinteistö ja ympäristökonsultointi halutaan aina pitää ajantasalla globaaleista trendeistä. Asiakkaiden mielipiteet ovat yritykselle aina tärkeitä, joten ajankohtainen, tuore ja luotettava asiakastyytyväisyyskysely kertoo kätevästi liiketoimintaa harjoittavan yrityksen suosiosta. Kyselyn avulla voidaan havaita muun muassa se, miten liiketoimintaa voidaan tulevaisuudessa entisestään kehittää kohderyhmille sopivaksi.

AV-suunnittelija saattaa myös hoitaa erilaisia hankintapalveluita yhteistyössä rakennuskonsultin tai valvojan kanssa. AV -suunnittelija toimii siis erityisasiantuntijana neuvotteluissa, kuten AV -urakan vastaanotossa, työmaakokouksissa ja erilaisten projektien loppuvaiheeseen kuuluvissa taloudellisissa loppuselvityksissä.

Alkuperäisestä suunnitelmasta ei milloinkaan haluta joustaa tai poiketa, joten käytössä olevien AV-järjestelmien toiminnallinen osuus halutaan yleensä varmistaa koko prosessin ajan.

Kotiteatterit

Kiireisen arjen keskellä on mukavaa joskus rentoutua menemällä vaikkapa teatteriin. Enää ei tarvitse lähteä kotia pidemmälle, vaan voi ottaa mieleisensä asennon lempisohvallaan ja nauttia täydellisestä elokuvaillasta yksin tai yhdessä ystävien kanssa.

Kotiteatteriksi sanotaan oman kodin huonetta tai erillistä tilaa, johon on luotu elokuvateatterin kaltainen kuvan- ja äänentoistomahdollisuus.

Miten kotiteatteri toimii?

Kotiteatterin komponenteilta vaaditaan paljon enemmän kuin esimerkiksi televisiovastaanottimen sisäänrakennetuilta kaiuttimilta. Kotiteatteriin voi yhdistää myös upeaa rekvisiittaa, kuten pimennysverhoja ja tilanteeseen sopivaa himmennettyä valaistusta. Hyvälaatuinen kuvalähde on yleisesti joko videoprojektori tai laajakuvatelevisio. Blu-ray-soittimet, DVD- ja HTPC ovat todella suosittuja ohjelmalähteitä.

Kotiteatteri tarjoaa upeita elokuvaelämyksiä kotona parhaassa seurassa. Kotiteatterin tärkeimmät komponentit ovat kuva ja ääni. Äänen tarjoaa korkealuokkainen monikanavajärjestelmä ja kuvan puolestaan huomattavan iso videotykki. Kotiteatteria hankkivan kannattaa huomioida myös muutama tärkeä seikka, kuten sopiva akustiikka ja oikea katseluetäisyys.